Pozwolenie na zbieranie odpadów, KOBIZE, opłaty za korzystanie ze środowiska

Jeśli więc szukasz firmy, która:

  • oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony środowiska,

  • przygotowuje dokumentację sprawozdawczości oraz dokumentację służącą uzyskiwaniu różnorodnych pozwoleń, zezwoleń, wpisów i numerów rejestrowych,

  • zapewnia stałą i korzystną współpracę,

  • działa sprawnie oraz niezawodnie,

to trafiłeś idealnie – zapraszamy do współpracy z EKO-EKA!

Doradztwo, ochrona środowiska - Eko-Eka

 

Witamy na stronie internetowej przedsiębiorstwa EKO-EKA. Nasza firma zajmuje się szeroko pojętym doradztwem w zakresie ochrony środowiska oraz BHP. Swoje usługi świadczymy zawsze na najwyższym poziomie, zachowując jednocześnie atrakcyjne warunki współpracy.


Oferowane przez nas usługi obejmują pomoc w uzyskiwaniu wpisów (numerów rejestrowych) w bazie danych o odpadach, uzyskiwaniu zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych czy wodnoprawnych. Współpracując z naszą firmą można bezproblemowo otrzymać zezwolenie na gospodarowanie (zbieranie i przetwarzanie) odpadów czy też pozwolenie wodnoprawne.


Proponujemy również bieżącą obsługę firm w zakresie wyżej wymienionych działań, pozwalającą wywiązać się naszym Klientom z licznych obowiązków dotyczących prowadzenia niezbędnej dokumentacji i sprawozdawczości. Doradzamy jak przygotować właściwe roczne sprawozdanie o odpadach lub raport KOBiZE i jak uzyskać bardzo ważne dokumenty, takie jak decyzja środowiskowa.


Zależy nam przede wszystkim na tym, aby skutecznie doradzać Klientom w kwestiach związanych z ochroną przyrody. Liczą się dla nas zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne rozwiązania.


Prowadzimy również szkolenia dla firm oraz osób prywatnych dotyczące wyżej wymienionych zagadnień – przydatne są one zwłaszcza biorąc pod uwagę zmiany dotyczące zezwoleń na transport odpadów, które wprowadzono w styczniu 2018 roku, a także aktualnie zmienianą ustawę o odpadach. Ponadto informujemy o tym, jak rozliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska, czy wprowadzić raport do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).


Decyzja środowiskowa


Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, takich jak decyzja środowiskowa, która wydawana jest dla przedsięwzięć mogących wpływać na środowisko. Obecnie wymaga ona uzyskania szeregu opinii m.in. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid) i Dyrektorem RZGW WP (Wody Polskie). Pomożemy Państwu w otrzymaniu różnego rodzaju pozwoleń, które umożliwiają zbieranie i przetwarzanie odpadów, jak również uzyskanie numeru rejestrowego – niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów. Informujemy o koniecznych do spełnienia wymaganiach normach, sporządzamy sprawozdania o odpadach (odbieranych, zbieranych, przetwarzanych, wytwarzanych) i zapewniamy kompleksową obsługę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb.


Kobize raport


Nasza firma doradza przedsiębiorcom jak przygotować raport KOBiZE, którego składanie jest obowiązkiem wszystkich podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami gromadzi przedsiębiorstwa, a także dane dotyczące wielkości emitowanych gazów cieplarnianych czy substancji wprowadzanych do powietrza. Warto wiedzieć, że sporządzanie obowiązkowych sprawozdań rocznych nie wiąże się z opłatami, obowiązkowe jest jednak złożenie wniosku o założenie konta w KOBiZE i coroczne wprowadzanie raportów do Krajowej Bazy.


Czytaj więcej...


Opłaty za korzystanie ze środowiska

Od  2018 roku opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą wyłącznie opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów – odprowadzanie takich opłat dotyczy przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami oraz podmiotów fizycznych. Opłaty ponoszone za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz za pobór wód są regulowane przepisami ustawy Prawo wodne oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Zadaniem naszej firmy jest pomoc podmiotom w naliczaniu opłat, a także w bezproblemowym tworzeniu wykazów ze wszystkimi informacjami i danymi dotyczącymi korzystania ze środowiska.


Czytaj więcej...


Sprawozdanie o odpadach


Oferujemy pomoc w spełnianiu ustawowych wymagań dotyczących gospodarowania odpadów, sporządzając roczne i półroczne  sprawozdania o odpadach do Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw oraz Urzędów Gmin.
Usprawniamy uzyskiwanie pozwoleń zintegrowanych, zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów oraz wpisów i numerów  rejestrowych w bazie danych o odpadach (www.bdo.mos.gov.pl) oraz przygotowujemy przedsiębiorstwa do kontroli WIOŚ. Zakres naszych usług jest bardzo szeroki, a wszelkie działania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego zainteresowanego. Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, których dotyczą powyższe obowiązki, niezależnie od branży.


Czytaj więcej...


Zezwolenie na zbieranie odpadów


Ułatwimy Państwu uzyskanie podstawowego dokumentu regulującego działalność w firmie zajmującej się gospodarką odpadami, jakim jest zezwolenie na zbieranie odpadów. Jest ono niezbędne w przypadku czasowego magazynowania odpadów poza miejscem ich wytworzenia, jak również w przypadku posiadacza magazynującego czasowo czyjeś odpady. Informujemy o wszelkich niezbędnych procedurach, opłatach oraz dokumentach, jakie są niezbędne, aby przejść pozytywnie proces ubiegania się o  zezwolenie. Zapraszamy do współpracy – działamy sprawnie i profesjonalnie.


Czytaj więcej...