Przedsiębiorco – Pamiętaj!

Termin składania sprawozdań rocznych o odpadach do marszałków województw, tj. sprawozdań o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 mija

31 października 2020 roku!!

 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o odpadach ww. sprawozdanie należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza m.in.:

  1. wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

  2. prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami w zakresie zbierania odpadów

  3. prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami w zakresie przetwarzania odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

 

Jeśli jesteś wytwórcą odpadów lub prowadzisz działalność w zakresie zbierania czy przetwarzania odpadów i potrzebujesz pomocy - zapraszamy do współpracy.

UWAGA ZMIANY!

  

Wpis do rejestru www.bdo.mos.gov.pl

Dnia 24 stycznia 2018 r. została uruchomiona na stronach Ministerstwa Środowiska Baza Danych o Odpadach (BDO) pod adresem www.bdo.mos.gov.pl. W związku z tym od tego dnia Starostwa nie wydają zezwoleń na transport odpadów, więc aktualne zezwolenia w zakresie transportu odpadów są ważne tylko przez pół roku tj. do 24 lipca 2018 r.

Aktualnie aby transportować odpady należy uzyskać wpis do rejestru transportujących odpady. Docelowo w najbliższym czasie obowiązek posiadania ww. numeru będą miały również wszystkie podmioty zajmujące się w jakikolwiek sposób gospodarowaniem odpadami (zbieranie, wytwarzanie, przetwarzanie itd.). W kolejnych latach baza będzie służyła również do prowadzenia ewidencji odpadów w czasie rzeczywistym.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy rejestracji swojego przedsiębiorstwa zachęcamy do kontaktu z EKO-EKA s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2023 by GREG SAINT. Proudly created with Wix.com

  • s-facebook
  • Twitter Metallic
  • s-linkedin