Przedsiębiorco – Pamiętaj!

Termin składania sprawozdań rocznych o odpadach do marszałków województw, tj. sprawozdań o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 mija

31 października 2020 roku!!

 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o odpadach ww. sprawozdanie należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza m.in.:

  1. wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

  2. prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami w zakresie zbierania odpadów

  3. prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami w zakresie przetwarzania odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

 

Jeśli jesteś wytwórcą odpadów lub prowadzisz działalność w zakresie zbierania czy przetwarzania odpadów i potrzebujesz pomocy - zapraszamy do współpracy.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, pozwolenie na zbieranie odpadów

UWAGA ZMIANY!

  

Wpis do rejestru www.bdo.mos.gov.pl

Dnia 24 stycznia 2018 r. została uruchomiona na stronach Ministerstwa Środowiska Baza Danych o Odpadach (BDO) pod adresem www.bdo.mos.gov.pl. W związku z tym od tego dnia Starostwa nie wydają zezwoleń na transport odpadów, więc aktualne zezwolenia w zakresie transportu odpadów są ważne tylko przez pół roku tj. do 24 lipca 2018 r.

Aktualnie aby transportować odpady należy uzyskać wpis do rejestru transportujących odpady. Docelowo w najbliższym czasie obowiązek posiadania ww. numeru będą miały również wszystkie podmioty zajmujące się w jakikolwiek sposób gospodarowaniem odpadami (zbieranie, wytwarzanie, przetwarzanie itd.). W kolejnych latach baza będzie służyła również do prowadzenia ewidencji odpadów w czasie rzeczywistym.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy rejestracji swojego przedsiębiorstwa zachęcamy do kontaktu z EKO-EKA s.c.