Bezpieczeństwo i Higiena

Pracy     

  W ramach naszych usług oferujemy Klientom kompleksową usługę firmy w zakresie

  bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:

 • szkolenia BHP (okresowe i wstępne),

 • tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych),

 • tworzenie analiz stanu BHP,

 • ocenianie ryzyka zawodowego,

 • pomoc podczas postępowania powypadkowego,

 • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP,

 • prowadzenie rejestrów BHP,

 • doradztwo w kwestiach związanych z organizacją miejsca pracy,

 • pomoc w doborze środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

 • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,

 • przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli wewnętrznych i zewnętrzych,

 • wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia
  o służbie BHP.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, pozwolenie na zbieranie odpadów