Inwentaryzacje GIS

  W zakresie inwentaryzacji proponujemy naszym Klientom:

 • pomiary w terenie (lokalizacja drzew, krzewów, elementów małej architektury według stałych punktów w terenie, taśmą mierniczą bądź dalmierzem laserowym, lub pomiary za pomocą specjalistycznego urządzenia pomiarowego GPS, zaprojektowanego do zastosowań GIS),

 • zestawienie wyników inwentaryzacji w formie tabelarycznej, opisowej i graficznej
  (mapa sporządzana w programie AutoCAD lub GIS).

 

Za pomocą systemów GIS można nie tylko tworzyć mapy, ale również analizować nieograniczoną ilość informacji oraz prezentować je w najbardziej odpowiedniej i czytelnej formie.

Każdy obiekt (np. drzewo) może być opisany i wprowadzony do bazy danych o terenach zieleni (np. do bazy ogólnomiejskiej, bazy pomników przyrody w gminie, bazy zieleni cennej

do zachowania i ochrony czy bazy zieleni przyulicznej).

W opisie mogą być podane najważniejsze cechy każdego obiektu, takie jak np.:

 • lokalizacja (dzielnica, ulica, obręb, działka),

 • data wykonania pomiaru,

 • cechy obiektu (gatunek, wiek, wysokość, średnica korony, obwody pni),

 • cechy zdrowotne (uszkodzenia korony i pni, choroby, szkodniki,..),

 • rodzaj nasadzeń,

 • wartość przyrodnicza,

 • wskazówki gospodarcze.

 

 

Inwentaryzacje sporządzane w technologii GIS stanowią interaktywną mapę                             umożliwiającą prezentację i wizualizację różnych cech zinwenaryzowanych obiektów.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, pozwolenie na zbieranie odpadów