Powietrze wprowadzanie zanieczyszczeń

  W ramach naszej działalności pomagamy w uzyskaniu wymaganych decyzji, w tym pozwoleń

  i zgłoszeń, określających zakres i warunki korzystania ze środowiska w zakresie emisji gazów

  i pyłów do powietrza, jak również prowadzimy całościową związaną z tym sprawozdawczość:

 • rozliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z emisji do powietrza
  pochodzącej z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów i sprzętu użytkowanego na potrzeby działalności, ogrzewania kotłami (opalanymi węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lekkim, olejem opałowym, olejem napędowym, paliwem gazowym), przeładunku paliw,

 • dokonujemy zgłoszeń Przedsiębiorców do Krajowego Ośrodka Bilansowania
  i Zarządzania Emisjami
  zgodnie z zapisami Ustawy o systemie zarządzania emisjami
  gazów cieplarnianych i innych substancji
  ,

 • raportujemy w imieniu Przedsiębiorców do Krajowego Ośrodka Bilansowania
  i Zarządzania Emisjami
  zgodnie z wymogami Ustawy o systemie zarządzania emisjami
  gazów cieplarnianych i innych substancji
  ,

 • prowadzimy ewidencje oraz wewnętrzne rozliczenia korzystania ze środowiska
  na potrzeby kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, pozwolenie na zbieranie odpadów