Szkolenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenia z szeroko pojętej ochrony środowiska!

 

Tematyka realizowanych przez nas szkoleń jest indywidualnie konsultowana i dostosowywana
do oczekiwać naszych Klientów. Niemniej jednak obejmuje ona zazwyczaj szereg zagadnień uregulowanych w ustawach: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Ustawa o odpadach,
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
; oraz we wszelkich innych ustawach

i aktach wykonawczych mających związek z szeroko rozumianą ochroną środowiska

oraz gospodarką odpadami.

 

  Na szkoleniach omawiamy przede wszystkim zagadnienia:

  • gospodarowania wodami i ściekami, w tym pozwolenia wodnoprawne,

  • gospodarki odpadami w świetle nowej Ustawy o odpadach oraz nowych regulacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w nowym systemie,

  • opakowań i odpadów opakowaniowych,

  • zużytych baterii i akumulatorów, oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE),

  • zezwoleń, sprawozdawczości i pozostałych kwestii formalno - prawnych związanych
    z ochroną środowiska – ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych wymogów prowadzenia działalności przez naszych Klientów,

  • korzystania ze środowiska oraz naliczania opłat w tym zakresie,

  • zmian w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

 

Nasze szkolenia nie są prowadzone jedynie w formie wykładu, ale obejmują również ćwiczenia

oraz analizę konkretnych przypadków podsuwanych nam przez naszych Słuchaczy.

 

Terminy, miejsca oraz zakres szkoleń są dostosowane do preferencji naszych Klientów,

aby jak najefektywniej móc Ich wspomóc we wprowadzeniu, a w rezultacie także w kontynuowaniu polityki środowiskowej w Ich Przedsiębiorstwach.

 

Prowadzimy również szkolenia z zakresu BHP oraz systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, pozwolenie na zbieranie odpadów